• /,embli'mætikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác emblematical

  Tính từ

  Tượng trưng, biểu tượng, điển hình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu tượng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X