• /´em´si:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chủ trì

  Động từ

  Chủ trì
  to emcee the meeting
  chủ trì cuộc mít tinh

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X