• (đổi hướng từ Emigrating)
  /´emi¸greit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Di cư
  (thông tục) đổi chỗ ở

  Ngoại động từ

  Đưa (ai) di cư

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  di cư, di trú

  Kỹ thuật chung

  di cư
  di trú

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  remain , stay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X