• /´emptiiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dốc sạch, sự vét sạch; sự làm cạn
  ( số nhiều) cặn, cặn bã ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự xả hết

  Kỹ thuật chung

  làm cạn

  Kinh tế

  cặn bã
  cặn rượu vang
  sự làm cạn
  sự dốc cạn

  Địa chất

  sự dỡ tải, cất tải, sự đổ hết, sự trút hết, sự tháo cạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X