• /i´mʌlsi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chuyển thành thể sữa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhũ tương hóa

  Kinh tế

  tạo nhũ tương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X