• /in¸kæpsju´leiʃən/

  Thông dụng

  Xem encapsulate sự đóng gói

  Tin Học

  là quá trình đóng gói thông tin của người dùng bằng các trường thông tin phụ, để thực hiện chức năng truyền tin trên mạng. Có thể so sánh việc đóng gói và các thông tin phụ trên gói như là việc đóng gói và điền địa chỉ vào phong bì thư tín.

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỏ bọc

  Toán & tin

  sự đóng gói

  Giải thích VN: Bên trong mỗi đối tượng (trong lập trình hướng đối tượng) có chứa dữ liệu thể hiện tình trạng hay thuộc tính của nó. Mỗi đối tượng được trang bị những hành vi ( behavior) hay phương thức ( method) để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, nhằm thông báo hay làm thay đổi thuộc tính của chính nó. Đối tượng là sự kết hợp dữ liệu và thao tác trên dữ liệu đó thành một thể thống nhất. Sự kết hợp như vậy gọi là sự đóng gói.

  Kỹ thuật chung

  đóng bao
  sự bịt
  sự bọc kín
  sự đóng bao
  sự đóng kín
  sự gắn vào
  sự kết bao
  vỏ bọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X