• /in'kæpsjulert/

  Thông dụng

  Động từ

  Tóm lược, gói gọn
  can you encapsulate all the details of this story in a paragraph?
  bạn có tóm lược mọi tình tiết của câu chuyện này trong một đoạn văn được hay không?

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  đóng bao
  đóng gói
  đóng kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X