• /in´kæʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lĩnh (séc, tiền)
  Sự thu (séc, tiền)
  Sự đổi lấy tiền mặt (hối phiếu...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đổi lấy tiền mặt (hối phiếu...)
  giấy ủy nhiệm thu
  sự đổi lấy tiền mặt (hối phiếu)
  sự lãnh (séc, tiền)
  sự lãnh (séc, tiền...)
  sự thu (tiền)
  sự thu tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X