• /in´tʃa:ntə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bỏ bùa mê ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Người làm say mê, người làm vui thích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X