• (đổi hướng từ Encoded)
  /in'kəud/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ghi thành mật mã, mã hoá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lập mã
  ghi mã

  Kỹ thuật chung

  mã hóa

  Kinh tế

  dịch thành mã điện
  viết ra mật mã
  viết ra mật mã (một bức điện văn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X