• /¸endɔ:´si:/

  Thông dụng

  Cách viết khác indorsee

  Danh từ

  Người được chuyển nhượng (hối phiếu...); người được quyền lĩnh (séc...), người được bối thự

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người được (hưởng) bối thự (hối phiếu)
  người được chuyển nhượng hối phiếu
  người được ký hậu
  bona fide endorsee
  người được ký hậu thiện ý
  người nhận hối phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X