• /in´fræntʃaizmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải phóng, sự cho tự do
  Sự ban quyền (được cử nghị viên... cho một thành phố)
  Sự cho được quyền bầu cử

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự ban quyền biểu quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X