• /in´laivniη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm hoạt động, sự làm sôi nổi, sự làm phấn chấn
  Sự chấn hưng, sự làm hưng thịnh (buôn bán)
  Sự làm tươi sáng, sự làm vui vẻ, sự làm sinh động
  Tính từ
  Làm sôi nổi (âm nhạc); làm khoẻ mạnh (khí hậu, không khí)
  Làm vui vẻ (câu chuyện)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X