• (đổi hướng từ Vivifying)
  /´vivi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Truyền sức sống cho, làm cho hoạt động

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X