• (đổi hướng từ Ensilaging)
  /´ensilidʒ/

  Thông dụng

  Cách viết khác silage

  Danh từ + cách viết khác : ( .ensilation)

  ensai'lei‘n
  sự ủ xilô
  Thức ăn gia súc ủ xilô

  Ngoại động từ

  Ủ xilô (thức ăn gia súc)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ủ chua

  Kinh tế

  sự nhập kho
  sự ủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X