• Thông dụng

  Danh từ

  Tiền vào, tiền gia nhập ( (cũng) entrance)

  Hóa học & vật liệu

  quyền gia nhập

  Kinh tế

  phí đăng ký
  phí gia nhập (hội)
  phí thu nhận
  phí vào hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X