• /¸i:kwi´lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) đều cạnh
  an equilateral triangle
  tam giác đều

  Danh từ (toán học)

  Hình đều cạnh
  Cạnh đều (với cạnh khác)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) đều (cạnh), cân

  Toán & tin

  đều (có cạnh bằng nhau)

  Xây dựng

  đều cạnh
  equilateral arch
  cuốn đều cạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X