• /ɑ:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khung tò vò, cửa tò vò
  Hình cung
  Vòm; nhịp cuốn (cầu...)

  Ngoại động từ

  Xây khung vòm ở trên (cửa...); xây cuốn vòng cung
  Uốn cong

  Nội động từ

  Cong lại, uốn vòng cung

  Tính từ

  Tinh nghịch, tinh quái, hóm, láu
  an arch smile
  nụ cười hóm hỉnh, nụ cười láu lỉnh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vòm; nhịp cuốn ở cầu
  circularr arch
  nhịp tròn
  hingeless arch
  nhịp không tiết hợp
  hydrostatic arch
  nhịp thuỷ tĩnh
  parabolic arch
  nhịp parabolic


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cung, vòng

  Xây dựng

  nhịp cuốn ở cầu
  vòm hình cung

  Giải thích EN: A curved structure designed to exert horizontal forces on its supports when subjected to vertical loads.

  Giải thích VN: Một kết cấu cong được thiết kế sao cho khi tải tác dụng một lực theo phương thẳng đứng lên nó thì nó sẽ tác dụng lên các cột đỡ của nó một lực nằm ngang.

  ogee arch
  vòm hình cung nhọn
  vòm quấn

  Kỹ thuật chung

  hình cung
  arch beam
  dầm hình cung
  arch dam
  đập hình cung
  ogee arch
  vòm hình cung nhọn
  segmental arch
  vòm hình cung
  segmental Gothic arch
  dầm cong hình cung kiểu Gotích
  cửa cuốn
  cuốn
  acuate arch
  cuốn mũi tên (tầm ngoài)
  acute arch
  cuốn nhọn
  apex of arch
  đỉnh cuốn
  arc or arch
  nhịp cuốn
  arch and pier system
  hệ thống cuộn trụ
  arch bar
  thanh cuốn
  arch bond
  sự xây cuốn
  arch brick
  gạch cuốn vòm
  arch bridge
  cầu hình cuốn
  arch core
  lõi cuốn
  arch dam
  đập hình cuốn
  arch dam
  đập cuốn
  arch form
  khung kiểu cuốn
  arch girder
  dầm hình cuốn
  arch of vault
  vòm cuốn
  arch rib
  gờ cuốn
  arch rib
  sườn cuốn
  arch ring
  vòm cuốn
  arch ring
  vòng cuốn
  arch stone
  đá xây cuốn
  arch truss
  giàn cuốn
  askew arch
  cuốn chân xiên
  askew arch
  cuốn nghiêng
  back arch
  vòm cuốn khuất
  basket handle arch
  cuốn hộp ba tâm
  basket-handle arch
  vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip
  blind arch
  cuốn giả (kiến trúc)
  blind arch
  cuốn trang trí
  blind arch
  vòm cuốn giả
  camber arch
  vòm cuốn phẳng
  carnavon arch
  cuốn bán nguyệt
  catenary arch
  cuốn có dạng chuỗi
  catenary arch
  cuốn có dạng xích treo
  cinquefoil arch
  cuốn dạng năm thùy
  diaphragm arch
  cuốn có tường ngăn
  diminished arch
  cuốn thu nhỏ
  diminished arch
  kiểu vòm cuốn thu nhỏ
  dome type arch dam
  đập vòm cuốn
  double curvature arch dam
  đập vòm cuốn đôi
  drop arch
  cuốn gôtich
  elliptical arch
  cuốn elip
  elliptical arch
  cuốn hình elip
  equilateral arch
  cuốn đều cạnh
  false arch
  cuốn giả
  flood arch
  vòm cuốn thông lũ
  fluing arch
  cuốn xiên
  four-centered arch
  cuốn bốn tâm
  gauged arch
  cuốn băng gạch định hình
  inflected arch
  cuốn ngược
  inverted arch
  cuốn ngược
  lattice girder arch
  cuốn có dầm mắt cáo
  Ogee arch
  Cuốn hình chữ S
  ogee arch
  Vòm cuốn hình chữ S
  parabolic arch
  cuốn parabôn
  parobolic arch
  cuốn parabôn
  pointed arch
  cuốn (hình) mũi tên nhọn
  pointed arch
  cuốn nhọn
  pointed arch
  vòm cuốn nhọn
  raking arch
  cuốn nghiêng
  relieving arch
  cuốn ngược
  reversed arch
  cuốn ngược
  ribbed arch
  cuốn có gờ
  ribbing arch
  cuốn có gờ
  rigid arch
  cuốn cứng
  roof arch
  cuốn (bằng) giàn thép (dùng cho mái hoặc giàn)
  roof arch
  cuốn (bằng) giàn thép (dùng cho mái hoặc sàn)
  round arch
  cuốn La Mã
  round arch
  cuốn nửa tròn
  round arch
  cuốn tròn
  rubble arch
  cuốn đá hộc
  rubble arch
  cuốn đá mộc
  safety arch
  cuốn an toàn
  schema arch
  cuốn vành lược
  scheme arch
  cuốn bẹt
  scheme arch
  cuốn nhiều đoạn
  scheme arch
  cuốn phẳng
  scheme arch
  cuốn vành lược
  segmental arch
  cuốn nhiều đoạn
  segment arch
  cuốn bẹt
  segment arch
  cuốn nhiều đoạn
  segment arch
  cuốn phẳng
  segment arch
  cuốn vành lược
  segmental arch
  cuốn dạng cung tròn
  segmental pointed arch
  cuốn nhọn nhiều đoạn
  semicircular arch
  cuốn La Mã
  semicircular arch
  cuốn nửa tròn
  semicircular arch
  cuốn tròn
  shouldered arch
  cuốn đỡ
  skeen arch
  cuốn thu nhỏ
  slanting arch
  cuốn xiên
  sprung arch
  cuốn (chống)
  straight arch
  lanhtô cuốn
  straining arch
  tường chống kiểu cuốn
  three-centered arch
  cuốn ba tâm
  three-centered arch
  cuốn hộp ba tâm
  three-centred arch
  cuốn ba tâm
  three-centred arch
  cuốn hộp ba tâm
  trumpet arch
  vòm cuốn
  Tudor arch
  Cuốn bốn tâm, cuốn Turdo
  voussoir arch
  cuốn gạch niêm
  voussoir arch
  cuốn gạch thêm
  voussoir arch
  cuốn vòm
  nếp lồi
  độ vồng
  arch camber
  độ vồng xây dựng
  rise of arch
  độ vồng của vòm
  nhịp cuốn
  vòm cuốn
  back arch
  vòm cuốn khuất
  basket-handle arch
  vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip
  blind arch
  vòm cuốn giả
  camber arch
  vòm cuốn phẳng
  diminished arch
  kiểu vòm cuốn thu nhỏ
  dome type arch dam
  đập vòm cuốn
  double curvature arch dam
  đập vòm cuốn đôi
  flood arch
  vòm cuốn thông lũ
  ogee arch
  Vòm cuốn hình chữ S
  pointed arch
  vòm cuốn nhọn

  Địa chất

  vòm, nếp lồi, cấu trúc hình cung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X