• /´ekwipidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ dùng cần thiết (cho một cuộc đi...)
  Cỗ xe (gồm cả xe, ngựa và người phục vụ)
  (từ cổ,nghĩa cổ) đoàn tuỳ tùng (đi theo quan to...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đoàn tàu
  máy móc
  sự trang bị
  trang thiết bị

  Kinh tế

  đồ trang bị
  dụng cụ (tàu bè, quân đội, thám hiểm...)
  thiết bị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X