• /i´rektiη/

  Kỹ thuật chung

  lắp ghép
  lắp ráp
  lật hình
  erecting eyepiece
  thị kính lật hình
  erecting lens
  thấu kính lật hình
  erecting prism
  lăng kính lật hình
  erecting prism
  lăng trụ lật hình
  sự lắp ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X