• /´eθə¸nɔl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) ethanol

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  C2H2OH (rượu uống)
  CH3CH2OH
  etanan
  etenol
  rượu etylic

  Thực phẩm

  rượu etyl

  Y học

  ethyl alcohol

  Điện lạnh

  rượu etylíc

  Kỹ thuật chung

  etanol
  rượu biến chất

  Kinh tế

  ethanol
  rượu etelic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X