• /´i:θɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đặc tính, nét đặc biệt (của một tập thể, một chủng tộc...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đặc tính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X