• /ju:´klidiən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) (thuộc) O-clit
  euclidean algorithm
  thuật toán O-clit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X