• /´ælgə¸riðəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác algorism

  Như algorism

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải thuật
  cryptographic algorithm
  giải thuật mã hóa
  data encryption algorithm (DEA)
  giải thuật mã hóa dữ liệu
  IDEA (InternationalData Encryption Algorithm)
  giải thuật mã hóa dữ liệu quốc tế
  thuật giải

  Kỹ thuật chung

  angorit
  thuật toán

  Giải thích VN: Một thủ tục toán hoặc lôgic để giải quyết một bài toán. Thuật toán là một công thức giải quyết để tìm đáp số đúng cho một bài toán khó bằng cách chia nhỏ bài toán đó thành một số bước đơn giản hơn.

  ALDES (algorithmdescription)
  sự mô tả thuật toán
  algorithm description (ALDES)
  sự mô tả thuật toán
  algorithm performance
  sự thực hiện thuật toán
  algorithm processor
  bộ xử lý thuật toán
  algorithm translation
  sự dịch thuật toán
  approximation algorithm
  thuật toán gần đúng
  approximation algorithm
  thuật toán xấp xỉ
  authentication algorithm
  thuật toán tạo giá trị
  Authentication Algorithm Version (AAV)
  Phiên bản Thuật toán Nhân lực
  Block Adaptive Rate Controlled (compressionalgorithm) (JPL) (BARC)
  điều khiển tốc độ thích ứng khối (thuật toán nén) (JPL)
  Block Matched Algorithm (BMA)
  thuật toán ứng dụng khối
  cell rate algorithm
  thuật toán tỷ lệ ô
  clustering algorithm
  thuật toán tạo chùm
  Collision Resolution Algorithm (CRA)
  thuật toán phân giải xung đột
  COMAL (commonalgorithm language)
  ngôn ngữ thuật toán chung
  compacting algorithm
  thuật toán compact
  compacting algorithm
  thuật toán làm gọn
  composite algorithm
  thuật toán tổng hợp
  control algorithm
  thuật toán điều khiển
  cryptographic algorithm
  thuật toán mã
  cryptographic algorithm
  thuật toán mật mã
  Dahlin's algorithm
  Thuật toán Dahlin
  data encryption algorithm (DEA)
  thuật toán mã hóa dữ liệu
  Data Encryption Algorithm (DEA)
  thuật toán mật hóa dữ liệu
  DEA (dataencryption algorithm)
  thuật toán DEA
  DEA (dataencryption algorithm)
  thuật tóan mật hóa dữ liệu
  deadbeat algorithm
  thuật toán đứng yên
  DECT Standard Authentication Algorithm (DSAA)
  Thuật toán chứng thực tiêu chuẩn DECT
  deterministic algorithm
  thuật toán tất định
  Digital Signal Algorithm (DSA)
  thuật toán tín hiệu số
  Digital Signature Algorithm (NIST) (DSA)
  Thuật toán chữ ký số (NIST)
  discrete algorithm
  thuật toán rời rạc
  Discrete Gabor Transform (Algorithm) (DGT)
  Biến đổi Gabor rời rạc (thuật toán)
  Distributed Update Algorithm (DUAL)
  thuật toán cập nhật phân tán
  division algorithm
  thuật toán chia
  dynamic algorithm
  thuật toán động
  Euclid algorithm
  thuật toán Ơclit
  Euclid's algorithm
  thuật toán Euclid
  evolutionary algorithm
  thuật toán tiến hóa
  evolutionary algorithm
  thuật toán tiến triển
  Fast Data Encryption Algorithm (FEAL)
  thuật tóan mật hóa dữ liệu nhanh
  Fast Encryption Algorithm (FEAL)
  thuật tóan mật hóa nhanh
  flood fill algorithm
  thuật toán tô mầu
  Function and Algorithm - Specific Integrated Circuit (FASIC)
  Chức năng và thuật toán - Mạch tính hợp chuyên dụng
  fuzzy algorithm
  thuật toán mờ
  GASP (graphalgorithm and software package)
  thuật toán đồ thị và gói phần mềm
  generic algorithm
  thuật toán chung
  Genetic Algorithm (GA)
  thuật toán phát sinh
  hidden link algorithm
  thuật toán bỏ lại đường ẩn
  IDEA (internationaldata encryption algorithm)
  thuật toán mã hóa dữ liệu quốc tế
  international data encryption algorithm (IDEA)
  thuật toán mã hóa dữ liệu quốc tế
  International Data Encryption Algorithm (IDEA)
  thuật tóan mật hóa dữ liệu quốc tế
  Lempel-Ziv-Welch algorithm (LZH)
  Thuật toán Lempel-Ziv-Welch
  Message Digest Algorithm (MDA)
  thuật toán tóm lược tin báo
  Michigan algorithm decoder (MAD)
  bộ giải mã thuật toán Michigan
  nondeterministic algorithm
  thuật toán không tất định
  normal algorithm
  thuật toán chuẩn
  page replacement algorithm
  thuật toán thay trang
  paging algorithm
  thuật toán phân trang
  parallel algorithm
  thuật toán song song
  Rain Compensation Algorithm (RCA)
  thuật toán bù mưa
  replacement algorithm
  thuật toán thay thế
  Rivest, Shamir & Adleman algorithm (encryption) (RSA)
  Thuật toán RSA (mật mã)
  routing algorithm
  thuật toán định tuyến
  scheduling algorithm
  thuật toán lập lịch biểu
  scheduling algorithm
  thuật toán phân bố
  search algorithm
  thuật toán tìm kiếm
  Secure Hash Algorithm [NSA] (SHA)
  Thuật toán băm an toàn[NSA]
  semi-algorithm
  nửa thuật toán
  sequential algorithm
  thuật toán tuần tự
  Soft Output Viterbi Algorithm (SOVA)
  thuật toán viterbi đầu ra mềm
  Software Encryption Algorithm for Data Services (SEAD)
  thuật toán mật hóa phần mềm cho các dịch vụ dữ liệu
  sort algorithm
  thuật toán phân loại
  sort algorithm
  thuật toán sắp xếp
  Spanning Tree Algorithm (STA)
  thuật toán khai triển theo hình cây
  stable algorithm
  thuật toán ổn định
  static algorithm
  thuật toán tĩnh
  strong algorithm
  thuật toán mạnh
  translation algorithm
  thuật toán dịch
  universal algorithm
  thuật toán phổ dụng
  universal algorithm
  thuật toán vạn năng
  unstable algorithm
  thuật toán bất ổn định

  Kinh tế

  thuật toán
  algorithm (oralgorism)
  thuật toán algorithm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X