• /´ju:fi¸maiz/

  Thông dụng

  Động từ
  Diễn đạt bằng lối nói trại, diễn đạt bằng uyển ngữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X