• /ˈʃʌfəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi lê chân, sự lê bước
  (đánh bài) sự xáo bài; lượt xáo bài
  Sự ăn nói mập mờ; sự thoái thác; hành động lẩn tránh; hành động lừa dối
  Sự bố trí lại, sự sắp xếp lại trật tự

  Ngoại động từ

  Lê (chân); di chuyển (chân mình) loanh quanh khi đang đứng (vì bồn chồn, lo lắng..)
  (đánh bài) xáo, trang (bài)
  bố trí lại, sắp xếp lại
  Bỏ, đổ, trút (trách nhiệm)
  to shuffle off responsibility upon others
  trút trách nhiệm cho những người khác
  ( + on) lúng túng mặc vội vào
  to shuffle on one's clothes
  lúng túng mặc vội quần áo vào
  ( + off) lúng túng cởi vội ra
  to shuffle off one's clothes
  lúng túng cởi vội quần áo ra
  Tìm cách thoái thác, tìm cách lẩn tránh; lừa dối

  Nội động từ

  Lê chân, lê bước
  Thay đổi ý kiến, dao động, không có lập trường
  Luôn luôn đổi chỗ, luôn luôn xê dịch
  to shuffle the cards
  (nghĩa bóng) thay đổi con bài, đổi chính sách

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) trộn bài, trang bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X