• /´juəriu¸tʃek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Séc phát hành toàn Âu châu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chi phiếu châu Âu
  chi phiếu Châu Âu (do ngân hàng Anh phát hành)
  séc Châu Âu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X