• /i´væpərətiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dễ làm bay hơi
  Có khả năng làm bay hơi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bay hơi

  Kinh tế

  dễ bay hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X