• (đổi hướng từ Eviscerated)
  /i´visə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Moi ruột
  (nghĩa bóng) moi mất (tước mất) những phần cốt yếu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  gut , devitalize , weaken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X