• /i´vɔlvmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự mở ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Sự rút ra, sự suy ra, sự luận ra, sự lấy ra (lý thuyết, sự kiện...)
  (thường) (đùa cợt) sự tạo ra, sự hư cấu
  Sự phát ra
  Sự tiến triển; sự tiến hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X