• /eks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) từ, bán từ, bán tại (hàng hoá)
  ex ship
  từ tàu chở hàng
  ex store
  từ cửa hàng
  price ex works
  giá bán tại nhà máy

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giá giao hàng từ
  giá giao miễn phí tại...
  ở bên ngoài
  tại
  tại (giao) miễn phí tại... (dùng như một tiếp đầu ngữ hoặc giới từ)
  trừ
  từ
  Tiếng Anh thường gắn thêm ex- ở đầu để chỉ chức danh ngày trước. Ví dụ: ex-president, ex-mayor,... người Mỹ thì dùng chữ former để thay cho ex-. Ví dụ: former president, former mayor...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X