• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/
  Sản phẩm nghệ thuật như các bức vẽ, tác phẩm điêu khắc, tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc

  Kỹ thuật chung

  chi tiết máy
  công tác thi công
  công trình
  Access to Works, Engineer
  tiếp cận công trình của kỹ sư
  Care of the Works
  trông nom công trình
  Care of Works
  trông nom công trình
  civilian construction, civil works
  công trình dân dụng
  clerk of works
  thư ký công trình
  Commencement of Works
  bắt đầu (thi công) công trình
  concrete works
  công trình bê tông
  Contractor's responsibility for the Care of the Works
  trách nhiệm của nhà thầu về trông nom công trình
  Damage to the Works, passing of risk
  chuyển giao rủi ro về hư hỏng công trình
  design (ofhydraulic works)
  thiết kế công trình thủy lợi
  design of hydraulic works
  thiết kế công trình thủy lợi
  diversion works
  công trình chuyển dòng
  drainage works
  công trình tiêu nước
  emptying works
  công trình tháo cạn nước
  escape works
  công trình thoát nước
  fish-protection works
  công trình bảo vệ cá
  flood control works
  công trình điều tiết lũ
  flood protection works
  công trình bảo vệ chống lũ
  flood protection works
  công trình xả lũ
  hydraulic works
  công trình thủy lực
  hydraulic works system
  cụm công trình thủy lợi
  inlet works
  công trình dẫn nước
  Insurance of the Works
  bảo hiểm công trình
  intake works
  công trình chuyển dòng
  intake works
  công trình lấy nước vào
  irrigation works
  công trình tưới nước
  marine works
  công trình biển
  open-air intake works
  công trình lấy nước ngoài trời
  outlet (works)
  công trình xả nước
  outlet works
  công trình tháo cạn nước
  Plant, machine etc-Exclusive Use for the Works
  máy móc v.v. sử dụng đặc biệt cho công trình
  pressure intake works
  công trình dẫn nước chịu áp
  protection works
  công trình bảo vệ cảng (ở ngoài khơi)
  public works
  công trình công cộng
  regulating works
  công trình điều tiết
  regulation works
  công trình điều chỉnh
  sea defence works
  công trình bảo vệ bờ biển
  stilling works
  công trình tiêu năng
  subterranean works
  công trình ngầm
  underground works
  công trình ngầm
  water works planning
  quy hoạch công trình thủy lợi
  works classification
  phân cấp công trình
  Works to be Measured
  công trình cần được đo lường
  Works, Care of
  trông nom công trình
  works, insurance of
  bảo hiểm công trình
  Works, Remedying of Defects
  sửa chữa sai sót cho công trình
  Works, Time for Completion of
  thời gian phải hoàn thành công trình
  công việc
  brass works
  công việc với đồng thau
  preliminary building works
  công việc chuẩn bị xây lắp
  road works
  công việc làm đường
  nhà máy

  Xây dựng

  Trông nom công trình

  Kinh tế

  công xưởng
  works council
  hội đồng (lao tư) công xưởng
  works manager
  quản đốc công xưởng
  works medical officer
  y sĩ công xưởng
  works regulations
  nội quy công xưởng, nhà máy
  nhà máy xưởng máy
  xí nghiệp
  salt-works
  xí nghiệp muối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X