• /´eksi¸kju:təbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thực hiện được, có thể thi hành được
  Có thể thể hiện được; có thể biểu diễn được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thực thi được
  executable code
  mã thực thi được
  executable file
  tệp thực thi được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X