• /¸eksɔdʒi´netik/

  Kỹ thuật chung

  ngoại sinh
  exogenetic inclusion
  bao thể ngoại sinh
  exogenetic process
  quá trình ngoại sinh
  exogenetic rock
  đá ngoại sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X