• /in´klu:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gồm cả, sự kể vào, sự kể cả
  Cái gồm vào, cái kể vào
  (sinh vật học) thể vùi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tạp chất, chất lẫn

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Tạp chất, chất lẫn

  Cơ khí & công trình

  mối hàn đơ

  Hóa học & vật liệu

  bao thể
  sự chứa ở trong
  thể bị bao

  Toán & tin

  phép lồng

  Y học

  chất vùi
  celi inclusion
  chất vùi tế bào
  sự vùi

  Điện lạnh

  hạt lẫn

  Kỹ thuật chung

  bao hàm
  chất lẫn
  glassy inclusion
  chất lẫn dạng thủy tinh
  lime inclusion
  chất lẫn đất sét
  lime inclusion
  chất lẫn sứ
  lime inclusion
  chất lẫn vôi (gốm)
  sự bao hàm

  Kinh tế

  sự bao gồm

  Địa chất

  thể bị bao, vỉa kẹp, lớp kẹp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X