• /iks´pænsivnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác expansivity

  Danh từ
  Tính có thể mở rộng, tính có thể bành trướng, tính có thể phát triển, tính có thể phồng ra, tính có thể nở ra, tính có thể giãn ra
  Tính rộng rãi, tính bao quát
  Tính cởi mở, tính chan hoà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X