• /¸ekspæn´siviti/

  Thông dụng

  Cách viết khác expansiveness

  Như expansiveness

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khả năng nở

  Kỹ thuật chung

  độ nở
  hệ số nở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X