• /iks´plikətəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác explicative

  Như explicative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X