• /iks´plikətiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác explicatory

  Tính từ
  Để giảng, để giải nghĩa, để giải thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X