• /iks'ploudid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã nổ (bom...)
  Bị đập tan, bị tiêu tan (lý tưởng, ảo tưởng...))
  exploded diagram
  biểu đồ mô tả các bộ phận trong vị trí tương quan giữa chúng với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X