• /ˈdaɪəˌgræm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Biểu đồ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) biểu đồ, sơ đồ
  arithlog diagram
  biểu đồ lôga số
  assumption diagram
  biểu đồ lý thuết, biểu đồ giả định
  base diagram
  sơ đồ cơ sở
  bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  block diagram
  sơ đồ khối
  circuit diagram
  sơ đồ mạch
  cording diagram
  sơ đồ mắc, cách mắc
  correlation diagram
  biểu đồ tương quan
  discharge diagram
  đồ thị phóng điện
  elementary diagram
  sơ đồ vẽ nguyên tắc
  energy discharge diagram
  biểu đồ tán năng
  flow out diagram
  biểu đồ lưu xuất
  functional diagram
  sơ đồ hàm
  influence diagram
  đường ảnh hưởng
  inspection diagram
  biểu đồ quá trình kiểm tra, biểu đồ phân tích liên tiếp
  installation diagram
  sơ đồ bố trí
  interconnecting wiring diagram
  sơ đồ nối, sơ đồ lắp ráp
  key diagram
  sơ đồ hàm
  line diagram
  sơ đồ tuyến tính
  load diagram
  biểu đồ tải trọng
  memoric diagram
  sơ đồ để nhớ
  natural alignment diagram
  sơ đồ thẳng hàng tự nhiên
  non-alignment diagram
  sơ đồ không thẳng hàng
  percentage diagram
  (toán kinh tế ) sơ đồ phần trăm
  phase diagram
  sơ đồ pha
  schematic diagram
  (máy tính ) biểu đồ khái lược
  skeleton diagram
  (máy tính ) sơ đồ khung
  vector diagram
  biểu đồ vectơ
  velocity time diagram
  biểu đồ vận tốc thời gian
  wireless diagram
  sơ đồ nối, sơ đồ lắp ghép


  Xây dựng

  chart

  Cơ - Điện tử

  Biểu đồ, đồ thị, bản vẽ

  Y học

  biểu đồ, sơ đồ

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  accumulation diagram of drainage area
  biểu đồ tích lũy diện tích thoát nước
  admittance diagram
  biểu đồ dẫn nạp
  admittance diagram
  biểu đồ tổng dẫn
  area of diagram
  diện tích biểu đồ
  area of shear diagram
  diện tích biểu đồ cắt
  arithlog diagram
  biểu đồ lôgarit số
  arithlog diagram
  biểu đồ logo số
  assumption diagram
  biểu đồ giả định
  assumption diagram
  biểu đồ lý thuyết
  axial force diagram
  biểu đồ lực dọc
  base line of diagram
  tuyến cơ sở của một biểu đồ
  bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  bending-moment diagram
  biểu đồ mômen uốn
  bilinear diagram
  biểu đồ Pranđơ
  block diagram
  biểu đồ khối
  Bode diagram
  biểu đồ Bode
  bode diagram
  biểu đồ tiệm cận
  cardioid diagram
  biểu đồ hình tim
  circle diagram
  biểu đồ tròn
  circular chart diagram
  biểu đồ tròn
  constitution diagram
  biểu đồ thành phần
  construction diagram
  biểu đồ xây dựng
  contour diagram
  biểu đồ đường đẳng trị
  controlled water level diagram
  biểu đồ mức nước đã điều tiết
  correlation diagram
  biểu đồ tương quan
  current voltage diagram
  biểu đồ vôn-ampe
  cyclic work diagram
  biểu đồ chu kỳ công tác
  deformation diagram
  biểu đồ biến dạng
  diagram of component forces
  biểu đồ phân tích lực
  diagram of curvature
  biểu đồ độ cong
  diagram of deflection
  biểu đồ độ võng
  diagram of errors
  biểu đồ sai số
  diagram of fictitious efforts
  biểu đồ lực giả định
  diagram of forces
  biểu đồ lực
  diagram of forces
  biểu đồ nội lực
  diagram of grinding
  biểu đồ nghiền
  diagram of materials
  biểu đồ vật liệu
  diagram paper
  giấy vẽ biểu đồ
  diagram scanner
  bộ quét biểu đồ
  diagram stresses
  biểu đồ ứng suất
  discharge diagram
  biểu đồ lưu lượng
  displacement diagram
  biểu đồ chuyển vị
  energy discharge diagram
  biểu đồ tán năng
  energy discharge diagram
  biểu đồ tàn năng
  entropy chart diagram
  biểu đồ entropy
  equilibrium diagram
  biểu đồ cân bằng
  eye diagram
  biểu đồ dạng mắt
  eye diagram
  biểu đồ mắt
  fatigue strength diagram
  biểu đồ độ bền mỏi
  final bending moment diagram
  biểu đồ mômen uốn cuối cùng
  flood diagram
  biểu đồ lũ
  flow diagram
  biểu đồ dòng chảy
  flow diagram
  biểu đồ lưu thông
  flow in diagram
  biểu đồ dòng chảy đến
  flow out diagram
  biểu đồ dòng chảy ra
  flow out diagram
  biểu đồ lưu xuất
  fluency diagram
  biểu đồ tín hiệu
  force diagram
  biểu đồ lực
  force-displacement diagram
  biểu đồ lực chuyển vị
  frame diagram
  biểu đồ mômen khung
  free bending moment diagram
  biểu đồ momem uốn dầm đơn giản
  free bending moment diagram
  biều đồ mômen uốn rầm đơn giản
  frequency diagram
  biểu đồ xác suất
  Fresnel's diagram
  biểu đồ Fresnel
  functional diagram
  biểu đồ chức năng
  grain-size distribution diagram
  biểu đồ phân bố độ hạt
  homographic diagram
  biểu đồ cộng tuyến
  hydrologic diagram
  biểu đồ thủy văn
  Hyquyst diagram
  Biểu đồ Hyquít
  id-diagram
  biểu đồ độ ẩm
  ideal diagram
  biểu đồ lý tưởng
  impedance diagram
  biểu đồ tổng trở
  impedance diagram
  biểu đồ trở kháng
  indicator diagram
  biểu đồ chỉ đạo
  indicator diagram
  biểu đồ chỉ thị
  indicator diagram
  biểu đồ thi công
  inlet diagram
  biểu đồ vào
  inspection diagram
  biểu đồ kiểm tra
  installation diagram
  biểu đồ lắp đặt
  Lattice diagram
  biểu đồ Lattice
  legend (fora graph, map, diagram)
  chú giải (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  legend (fora graph, map, diagram)
  ghi chú (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị)
  line diagram
  biểu đồ dạng đường thẳng
  line diagram
  biểu đồ tuyến tính
  linear deformation diagram
  biểu đò biến dạng tuyến tính
  load (ing) diagram
  biểu đồ đặt tải
  load diagram
  biểu đồ phụ tải
  load diagram
  biểu đồ tải
  load diagram
  biểu đồ tải trọng
  load diagram
  biểu đồ trọng tải
  load intensity diagram
  biểu đồ tải trọng
  load strain diagram
  biểu đồ biến dạng tải trọng
  load-tension diagram
  biểu đồ kéo
  logic diagram
  biểu đồ logic
  lubrication diagram
  biểu đồ bôi trơn
  Maxwell diagram
  biểu đồ Macxoen-Cremona
  Maxwell diagram
  biểu đồ Maxell
  Maxwell diagram
  biểu đồ Maxwell
  melting diagram
  biểu đồ độ nóng chảy
  mollier diagram
  biểu đồ làm mềm
  moment diagram
  biểu đồ mômen
  non-alignment diagram
  biểu đồ không thẳng hàng
  normal force diagram
  biểu đồ lực dọc
  normal force diagram
  biểu đồ lực pháp
  Nyquist diagram
  biểu đồ Nyquist
  percentage diagram
  biểu đồ phần trăm
  phase diagram
  biểu đồ cân bằng pha
  phase diagram
  biểu đồ pha
  phase diagram
  biểu đồ trạng thái
  phasor diagram
  biểu đồ pha
  Pourbaix diagram
  biểu đồ Pourbaix
  power diagram
  biểu đồ công suất
  power diagram
  biểu đồ năng lượng
  prismatic diagram
  biểu đồ hình tháp
  Rousseau diagram
  biểu đồ Rousseau
  S-N diagram
  biểu đồ S-N
  scatter diagram
  biểu đồ điểm
  shear diagram
  biểu đồ lực cắt
  shear force diagram
  biểu đồ lực cắt
  shearing force diagram
  biểu đồ lực cắt
  signal flow diagram
  biểu đồ tín hiệu
  state diagram
  biểu đồ trạng thái
  strain diagram
  biểu đồ biến dạng
  stress diagram
  biểu đồ ứng suất
  stress diagram
  biểu đổ ứng suất
  stress distribution diagram of cross section
  biểu đồ phân bố ứng suất của tiết diện
  stress-deformation diagram
  biểu đồ ứng suất-biến dạng
  stress-train diagram
  biểu đồ ứng suất-biến dạng
  synoptic diagram
  biểu đồ dự toán
  synoptic diagram
  biểu đồ khái quát
  take a diagram
  vẽ biểu đồ
  tangential pressure diagram
  biểu đồ áp suất tiếp tuyến
  tensile test diagram
  biểu đồ thí nghiệm kéo
  thermodynamic diagram
  biểu đồ nhiệt động lực
  tidal diagram
  biểu đồ triều
  timing diagram
  biểu đồ phân phối khí
  torsion diagram
  biểu đồ thí nghiệm xoắn
  triaxial diagram
  biểu đồ ba trục
  trunking diagram
  biểu đồ đường trục
  twisting moment diagram
  biểu đồ mômen xoắn
  valve diagram
  biểu đồ phân phối
  valve diagram
  biểu đồ van
  vector diagram
  biểu đồ vectơ
  velocity diagram
  biểu đồ tốc độ
  velocity diagram
  biểu đồ vận tốc
  velocity time diagram
  biểu đồ vận tốc thời gian
  Venn diagram
  biểu đồ Ven
  Venn diagram
  biểu đồ Venn
  Villiot diagram
  biểu đồ Viliô
  voltage diagram of two-port network
  biểu đồ điện áp của mạng hai cửa
  voltage phasor diagram
  biểu đồ pha điện áp
  voltage phasor diagram
  biểu đồ vectơ điện áp
  water consumption diagram
  biểu đồ dùng nước
  water diagram
  biểu đồ nước
  water level diagram
  biểu đồ mức nước
  water requirement diagram
  biểu đồ nhu cầu nước
  Williot diagram
  biểu đồ Viliô
  X-ray diagram
  biểu đồ tia X
  đồ thị
  lập biểu đồ
  giản đồ
  action diagram
  giản đồ hoạt động
  ALD (automaticlogic diagram)
  giản đồ logic tự động hóa
  antenna directivity diagram
  giản đồ hướng tính ăng ten
  automated logic diagram (ALD)
  giản đồ logic tự động hóa
  Basov diagram
  giản đồ Basov
  block diagram
  giản đồ khối
  chromaticity diagram
  giản đồ sắc độ
  color phase diagram
  giản đồ pha màu
  colour phase diagram
  giản đồ pha màu
  constitution diagram
  giản đồ pha
  constitution diagram
  giản đồ thành phần
  cooling diagram
  giản đồ làm lạnh
  data flow diagram (DFD)
  giản đồ luồng dữ liệu
  Data Flow Diagram (DFD)
  giản đồ luồng số liệu
  directional diagram
  giản đồ định hướng
  distribution diagram
  giản đồ điều khiển
  energy level. diagram
  giản đồ năng lượng
  enthalpy diagram
  giản đồ entanpy
  enthalpy-entropy diagram
  giản đồ entanpy-entropy
  enthalpy-pressure diagram
  giản đồ entanpy-áp suất
  enthalpy-water content diagram
  giản đồ entanpy-hàm lượng ẩm
  Entity - Relationship (diagram) (E-R)
  Thực thể - Quan hệ (giản đồ)
  entropy diagram
  giản đồ entropy
  entropy-temperature diagram
  giản đồ entropy-nhiệt độ
  Feynman diagram
  giản đồ Feynman
  flow diagram
  giản đồ luồng
  force diagram
  giản đồ lực
  functional diagram
  giản đồ chức năng
  gust V-n diagram
  giản đồ V-n gió giật
  heat balance diagram
  giản đồ cân bằng nhiệt
  heat flow diagram
  giản đồ dòng nhiệt
  horizontal field-strength diagram
  giản đồ cường độ trường ngang
  indicator diagram
  giản đồ chỉ dẫn
  level diagram
  giản đồ mức
  level diagram
  giản đồ tầng (mức)
  liquid vapor equilibrium diagram
  giản đồ cân bằng lỏng-hơi
  liquid vapour equilibrium diagram
  giản đồ cân bằng lỏng-hơi
  load diagram
  giản đồ tải trọng
  logic diagram
  giản đồ logic
  Mollier diagram
  giản đồ Mollier
  phase diagram
  giản đồ định pha
  phase diagram
  giản đồ pha
  phase diagram
  giản đồ thành phần
  phase equilibrium diagram
  giản đồ pha
  phasing diagram
  giản đồ định pha
  phasing diagram
  giản đồ pha
  point diagram
  giản đồ điểm
  polar diagram
  giản đồ cực
  Potier diagram
  giản đồ Potier
  pressure volume diagram
  giản đồ thể tích-áp suất
  pressure-enthalpy diagram
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure-heat diagram
  giản đồ áp suất-entanpy
  pressure/volume diagram
  giản đồ áp suất/thể tích
  psychrometric diagram
  giản đồ độ ẩm-nhiệt độ
  Rieke diagram
  giản đồ Rieke (đèn điện tử)
  Rossby diagram
  giản đồ Rossby
  sectional diagram
  giản đồ mặt cắt
  speed flow diagram
  giản đồ vận tốc-lưu lượng
  stability diagram
  giản đồ ổn định
  state diagram
  giản đồ trạng thái
  state transition diagram
  giản đồ chuyển tiếp trạng thái
  stress-strain diagram
  giản đồ ứng suất-biến dạng (đóng tàu)
  take a diagram
  vẽ giản đồ
  timing diagram
  giản đồ định thời
  traffic diagram
  giản đồ lưu lượng
  traffic flow diagram
  giản đồ luồng giao thông
  uplift diagram
  giản đồ áp lực ngược
  vapor pressure diagram
  giản đồ áp suất hơi
  vapour pressure diagram
  giản đồ áp suất hơi
  Venn diagram
  giản đồ Venn
  winding diagram
  giản đồ quấn dây
  sơ đồ

  Kinh tế

  biểu đồ
  brewing diagram
  biểu đồ nấu
  brewing diagram
  biểu đồ ủ
  causal diagram
  biểu đồ nhân quả
  cause and effect diagram
  biểu đồ phân tích nhân quả
  Edgeworth box diagram
  biểu đồ hộp Edgeworth
  fermentation diagram
  biểu đồ lên men
  Venn diagram
  biểu đồ ven
  đồ biểu
  system diagram
  đồ biểu hệ thống thiết bị
  system diagram
  đồ biểu quy trình kỹ thuật
  system diagram
  đồ biểu trình tự thao tác
  đồ giải
  sơ đồ

  Địa chất

  biểu đồ, đồ thị, giản đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X