• /eks´plɔ:rətiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác exploratory

  Tính từ

  Có tính cách thăm dò, có tính cách thám hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X