• /eks´plɔ:rətəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác explorative

  Như explorative

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khai thác
  thám hiểm
  tìm kiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X