• /¸ekspre´siviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh học) độ biểu hiện (tình trạng truyền); tính biểu hiện

  Chuyên ngành

  Y học

  độ biểu hiện

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X