• /eks¸proupri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tước, sự chiếm đoạt (đất đai, tài sản...), sự truất hữu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sung công

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  trưng dụng

  Kinh tế

  hủy bỏ
  sự sung công
  sự trưng dụng
  sự trưng thu
  sự tước đoạt
  sung công
  trưng dụng
  trưng thu
  tước quyền sở hữu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X