• /¸eksi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm khô; sự làm khô héo
  Sự cô đặc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm khô
  sự hút ẩm

  Kinh tế

  sự hút khô
  sự làm khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X