• /eks¸tempərai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự ứng khẩu, sự tuỳ ứng
  Bài ứng khẩu, việc làm tuỳ ứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ad-lib , impromptu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X