• /ekstrəkə'rikjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoại khoá
  extracurricular activities
  sinh hoạt ngoại khoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X