• /¸ekstrə¸teri¸tɔ:ri´æliti/

  Kinh tế

  Cách viết khác exterritoriality

  Danh từ
  (ngoại giao) đặc quyền ngoại giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X