• /iks¸trævə´gænzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghệ thuật) khúc phóng túng; tác phẩm phóng túng
  Lời lẽ ngông cuồng; hành vi ngông cuồng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X